Jakość

System jakości, który funkcjonuje w firmie De Graaf Sp. z o.o. wspiera działania zapewniające najwyższą jakość przetwarzanych i produkowanych produktów.

Na każdym etapie produkcji surowce są poddawane kontroli i weryfikowane pod względem jakości. Dzięki temu do klientów trafia produkt w pełni sprawdzony i bezpieczny.

Firma De Graaf Sp. z o.o posiada certyfikat ISO 22000, który jest międzynarodową normą określającą najważniejsze wymagania w kwestii jakości i bezpieczeństwa produktu. Norma ta jest oparta o strukturę norm międzynarodowych ISO – system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zawiera wymagania HACCP – systemowa procedura identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa produkcji.

Napisz do nas